برند اماده مواد غذایی

برند اماده مواد غذایی

02 ژانویه 21

برند اماده مواد غذایی درچه طبقاتی جای میگیرند ؟ طبقات کلی برند آماده عبارتند از: طبقه ١ – مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنینکشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشدهکودهای گیاهی ترکیبات اطبائ حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی براینگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی . طبقه ٢- رنگ...

خرید و فروش برند

خرید و فروش برند

02 ژانویه 21

خرید و فرش برند تاسیس شرکت این امکان را برای شما عزیزان فراهم میسازد تا برای این منظور ابتدا باید شرکت را به ثبت برسانید سپس از محصول یا کالایی که در شرکت تولید می کنید باید با یک نام خاص وارد بازار شود که این نام مختص شرکت شما می باشد که به این انتخاب نام برای محصول یا...

تماس